Prema specificiranim aktivnostima za prvi kvartal u implementaciji projekta Green Trace finansiranog od Fonda za inovacionu delkatnost, Preduzeće Zof Elektro doo je 17.05.2022. Objavilo tender za nabavku Fiber Laser CNC mašine 1000W 3000x1500mm. Tenderska dokumentacija je upućena na adrese tri kompanije koje su na osnovu telefonskih razgovora i poseta od strane naše komisije dobila poverenje da budu potencijalni isporučioci navedene opreme.

Пројекат финансира Фонд за иновациону делатностиз Претприступних фондова Европске уније и буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

The project is financed by the Innovation Fund from the European Union Pre-Accession Assistance and from the budget of the Republic of Serbia, the line of Ministry of Education, Science and Technological Development.

 

 

 

 

 

 

 

 

STENOGRAMSKI SISTEMI

STENOGRAMSKI SISTEMIPredmet projekta je Razvoj integralnog sistema za stenogramsko vodenje i reprodukciju zapisnika sa velikom mogucnošcu razlicitih primena. Ovakvi sistemi bi dali tehnicku osnovu za smanjenje korupcije u pravosudu cime bi se omogucila sveobuhvatna reforma pravosudnog sistema.

Važno je napomenuti da od rocišta da donošenja presude prode i više od 12 meseci, tako da sudije imaju potrebu da „vrate film“ i da ponovo preslušaju audio snimak rocišta, gde bi im se i vizualno ukazivalo ko je i šta govorio na rocištu (sudija, advokat, stranka, sudski veštak itd.). Ovakav sistem bi pored gore navedenog, davao informaciju da li je rocište održano ili nije, a to je jedna od kljucnih informacija u procesu odlucivanja po pitanju optimizacije rada sudova.

U ovom trenutku sudije diktiraju daktilografima zapisnike cime se ostavlja mogucnost da u se u „toku noci“ dodaju kljucni pasusi na vec potpisane zapisnike (ovo je cest slucaj u praksi), a ne postoji mogucnost da oštecena strana dokaže da je pasus na volšeban nacin dodat nakon potpisivanja zapisnika. Opšti ciljevi projekta se u potpunosti uklapaju sa smernicama Nacionalne strategije za informaciono društvo (NSID „Službenom glasniku RS“, br. 87/06).

 

Kljucni elementi važnosti za implementaciju Strategije su:
-         Razvoj domaceg tržišta softvera i hardvera;
-         Razvoj ljudskih resursa;
-         Podsticanje inovatorstva i stvaranje povoljnog okruženja;
-         Stimulisanje stvaranja i finansiranja novih preduzeca;
-         Podrška izvozu domaceg softvera i hardvera;
-         Mobilizacija zajednice u dijaspori.Inovacioni projekat postice razvoj domace IKT softverske i hardverske privrede kroz obezbedivanje jeftinog hardvera podržanog sa softverskim „Plug in“ modulima. Implementacija ovog projekta dovela bi do vece transparentnosti rada sudova. Imajuci u vidu da uvoz hardvera sa dalekog istoka onemogucava prilagodenje potrebama korisnika i sprecava brz odziv i zamenu neispravnog hardvera u razumnom roku, softver i hardverske komponente bi se proizvodila od strane domacih koperanata cime bi se i prodajna cena znatno redukovala, a cime bi se omogucio održivi razvoj domacih malih i srednjih IKT preduzeca.Pored primene na domacem tržištu ovaj sistem bi ne samo zbog cene, vec i zbog svog neposrednog uticaja na smanjenje korupcije u pravosudu, bio prihvatljivo rešenje i za inostrana tržišta gde postoje donatorski projekti koi se bave reformom pravosuda. Uzimajuci u obzir ovaj aspekt ispostavlja se da ovakav sistem ima komercijalni kapacitet kako na domacem tako i na inostranom tržištu i to narocito kod donatorskih projekata koji se bave reformom pravosuda.
Realizacijom ovog projekta stvara se proizvod koji ce zadovoljiti potrebe širokog kruga korisnika. Tržištu je neophodan jedan ovakav sistem po ceni dostupnoj svim ciljnim grupama što do sada nije bio slucaj sa slicnim, izuzetno skupih inostranim sistemima sa znatno lošijim funkcionalnostima. Jedan od ciljeva ovog projekta je da se napravi kvalitetniji i znacajno jeftiniji uredaj koji bi po pristupacnoj ceni bio dostupan svim prethodno navedenim potencijalnim korisnicima. Implementacijom ovog projekta bi se na duži rok povecao razvoj inovacione delatnosti kod firmi koje se bave IKT tehnologijama. Bitno je navesti da bi realizacija ovog projekta dovela i do transparetnijeg rada pravosuda cime bi se smanjila mogucnost korupcije u pravosudnim organima.Medu prepoznatim korisnicima ovog uredaja su takode i kompanije koje se bave razvojem novih proizvoda i stoga im je ovaj uredaj neophodan da bi brže i lakše došli do mnogo kvalitetnijih novih rezultata u inovacionoj oblasti.Proizvod odnosno uredaj koji je tema ovog projekta našao bi i vrlo prakticnu primenu kod oba realizatora.Pomenuti uredaj bi Inovacioni centar Elektrotehnickog fakulteta Beograd koristio za pružanje usluge tehnicke podrške nastavnom osoblju i studentima što znaci da primenom rezultata ovog projekta Inovacioni centar povecava svoje tehnicke kapacitete. Drugi realizator bi uredaj koji je rezultat ovog projekta koristio prilikom razvoja drugih novih inovativnih proizvoda cime bi i on znacajno poboljšao svoje tehnicke kapacitete.