Prema specificiranim aktivnostima za prvi kvartal u implementaciji projekta Green Trace finansiranog od Fonda za inovacionu delkatnost, Preduzeće Zof Elektro doo je 17.05.2022. Objavilo tender za nabavku Fiber Laser CNC mašine 1000W 3000x1500mm. Tenderska dokumentacija je upućena na adrese tri kompanije koje su na osnovu telefonskih razgovora i poseta od strane naše komisije dobila poverenje da budu potencijalni isporučioci navedene opreme.

Пројекат финансира Фонд за иновациону делатностиз Претприступних фондова Европске уније и буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

The project is financed by the Innovation Fund from the European Union Pre-Accession Assistance and from the budget of the Republic of Serbia, the line of Ministry of Education, Science and Technological Development.

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTEKO ROBOTI

IMAG0320

Arteko roboti za reciklažu su proizvedeni po autorskom delu mr. Biljane Vicković uz proizvodno i tehničko rešenje inženjerskog tima Zof Elektro DOO.

 

09

Arteko roboti osmišljeni su u cilju podizanja ekološke svesti građana a posebno dece. Inovativna tehnološka rešenja omogućavaju da korisnici na atraktivan i zanimljiv način vrše separaciju otpada. 

Ubacivanjem otpada u Arteko robote korisnik dobija tiket, gde osim poruke o važnosti reciklažnog procesa stoji i specijalni kod. 

Preko tog koda korisnik se loguju na internet stranicu  http://www.oktoopus.org/games/, na kom igraja “Green Games” video igrice sa ekološkim porukama. 

Ideja igrice je da se sakupi što više bodova, a bodovi se sakupljaju uklanjanjem otpada kroz različite nivoe igrice. 

Za prelazak na sledeći nivo igrice potrebno je ponovo nahraniti robota/e sa otpadom, čime se deca i građani putem igre stimulišu na dodatno prikupljanje reciklažne sirovine. 

Svaki ArtEko robot kontejner “jede” određenu vrstu otpada (papir, limenke i plastiku).

arteco

ArtEko TIM se sastoje od četri robota od kojih svki ima svoju funkciju:

1. RECIKLAŽA METALNE AMBALAŽE

2. RECIKLAŽA PAPIRA

3. RECIKLAŽA PERT AMBALAŽE

4. TIKET ROBOT -  stampa tikete

Četvrti ArtEko robot kontejner je sasvim poseban jer je konstruisan tako da izdaje tiket koji se dobija za ubacivanje otpada u jedan od prva tri kontejnera. Robot  je posebno opremljen elektronskim komponentama, mikrokompijuterom I govornim čipom koji prati rad ostalih robota (komunicira sa njima) I na osnovu akcije korisnika štampa odgovarajući tiket u zavisnosti sta je ubačeno u ostala tri robota.

DSCN0166   IMAG0320   IMAG0317