Šta je Glasački sistem? Automatski sistem za kontrolu i praćenje glasanja je realizovan na osnovu opravdane potrebe da se, primenom savremenih tehnologija, ubrza i olakša proces vođenja sednica u opštinama,…

Continue ReadingGLASAČKI SISTEM

Green Trace Project IF ID - 50423 Prepoznat problem na tržištu Green Trace je efikasno rešenje za upravljanje šumama „sve u jednom“, pristupačno velikom broju različitih klijenata. Rešenje će biti…

Continue ReadingGreenTrace

S2S KONTROLER Primenom najnovijih tehnologija uzimajući u obzir pravce daljeg razvojainformacionih sistema i sa osvrtom na na tendenciju medjusobnog povezivanja entiteta (IoT)radi razmena informacija u najširem smislu, tim Zof Elektro…

Continue ReadingS2S Smart City

Multilevel Akvizicioni Sistem - ZE-MuLeS-01M  Multilevel Akvizicioni Sistem - ZE-MuLeS-01M je Multi Level Akvizicioni Sistem razvijen sa ciljem daobezbedi prikupljanje (akvizicija) informacija sa strogom evidencijom vremenskog trenutka kada jeinformacija prikupljena. Multi…

Continue ReadingMultilevel Akvizicioni Sistem – ZE-MuLeS-01M

POČETNO STANJE Fabrika stočne hrane SUNCE je jedan od 3 najveća proizvođača stočne hrane u ovom delu Srbije. Dosadašnji proces sinteze hrane u mešaoni oslanjao se na veoma precizno ali…

Continue ReadingMEŠAONA STOČNE HRANE

PROFILERKA ZA LIM Nesto o tome STIROPOR KONTROLER AUTOMATA ZA STIROPOR poseduje 32 digitalna izlaza i 16 digitalnih ulaza. Prati se temperatura pare, pritisak vazduha i vode u sistemu. Kontroler…

Continue ReadingINDUSTRIJSKA AUTOMATIKA

KOMUNIKACIJA WiFi Zamena signalnih kablova WiFi komunikacijom, Betonjerka Čačak  Transfer podataka za LED info displeje WiFi komunikacijom Lora Telemetrija (RAMPA) SmartCity NbIOT NbIOT upravljanje SmartCity Telemetrija GPRS GPRS upravljanje SmartCity…

Continue ReadingKOMUNIKACIJA