You are currently viewing GLASAČKI SISTEM

Šta je Glasački sistem?

Automatski sistem za kontrolu i praćenje glasanja je realizovan na osnovu opravdane potrebe da se, primenom savremenih tehnologija, ubrza i olakša proces vođenja sednica u opštinama, na konferencijama i na bilo kom drugom mestu gde je potrebno obaviti transparentno i kvalitetno evidentiranje prisustva, utvrđivanje kvoruma, praćenje izlaganja, praćenje replika, snimanje, glasanje, formiranje zapisnika, izveštaja…

Sistem je organizovan kao multipoint mreža mikroprocesorski kontrolisanih uređaja (glasački terminal) koji se kontrolišu sa jednog mesta (server). Svi glasački terminali su povezani na server preko multipleksera koji pored kondicioniranja
komunikacionih linija ima ulogu distribucije napajanja do glasačkih terminala. Napajanje prema glasačkim terminalima (niskonaponsko 24 volta) je izvedeno prema Power Over Ethernet standardu. Svi glasački terminali su isti po načinu povezivanja i funkcionisanja tako da se eventualna zamena, iz bilo kog razloga, može lako obaviti. Pored napajanja i komunikacije, multiplekser obezbeđuje prijem digitalizovanog zvučnog signala za terminale koji su opremljni mikrofonom.

 Sa serverom je povezan preko USB 2.0 interfejsa. Server je realizovan kao PC računar na kome je instaliran odgovarajući
operativni sistem i aplikativni softver pomoću koga predsedavajući kontroliše tok sednice. 

Upotreba aplikacije je laka i intuitivna (ukoliko je potrebno pokrenuti glasanje, potrebno je kliknuti na dugme GLASANjE i sistem dalje automatski prebrojava prisutnost, pokreće glasanje, čita rezultate, prikazuje ih na ekranu predsedavajućeg i zidnom panou i pravi odgovarajuće izveštaje).

Glasački terminal

GLASAČKI TERMINAL (ZE-GT-01, ZE-GT-01M, ZE-GT-04, ZE-GT-04M) je Mikroprocesorski baziran uređaj koji obezbeđuje komforan i intuitivan interfejs prema odborniku. Terminali se sa centralnim serverom povezuju UTP cat5E kablovim korišćenjem standardnih RJ45 konektora koji obezbeđuju laku zamenu jedinice u slučaju potrebe. Sve komponente glasačkog terminala su industrijskog standarda, a sama izrada i dizajn kutije je izveden krajnje robusno (čelični lim 1.5mm, plastifikacija, folijska zaštita, antistatic unutrašnji sloj i uzemljenje).

Na prednjoj ploči glasačkog terminala nalaze se mesto za postavljanje odborničke kartice, touch screen ekran i tri tastera za glasanje (ZA, PROTIV, UZDRŽAN). Osnovne funkcije glasanja su izvedene mehaničkim tasterima, a ostale sistemske funkcionalnosti se biraju preko ekrana osetljivog na dodir touch screen-a. Glasački terminal može biti opremljen mikrofonom ukoliko je potrebno realizovati sistem koji omogućava odbornicima govor sa mesta gde sede, bez izlaska za govornicu (M verzija).

Blok šema:

Tehničke specifikacije:​

Napajanje:

Ekran:

Čitač kartica:

Softver:

Kućište:

Mikrofon:

Tasteri:

Priključci sa zadnje strane:

Galerija