You are currently viewing INDUSTRIJSKA AUTOMATIKA

PROFILERKA ZA LIM

Nesto o tome

STIROPOR

KONTROLER AUTOMATA ZA STIROPOR poseduje 32 digitalna izlaza i 16 digitalnih ulaza. Prati se temperatura pare, pritisak vazduha i vode u sistemu. Kontroler brizganja stiropora obavlja kontrolu svih parametara procesa, kontroliše rad alata i
statistički evidentira sve rezultate procesa. Za potrebe lakše kontrole rada na prednjem pultu se nalazi 20 tastera / prekidača kojima se mogu aktivirati pojedine procesne funkcije. Zadavanje i praćenje numeričkih parametara procesa se obavlja preko alfanumeričkog displeja 20×4 karaktera i pomoću 4 tastera.

KONTROLER BLOK PRESE ZA STIROPOR je PLC dizajniran od strane Zof Elektro razvojnog tima. Opremljen je sa 32 digitalna ulaza, 32 digitalna izlaza, 8 analognih ulaza i 2 analogna izlaza. Razvijen je za potrebe kontrole rada blok prese za izradu stiropor blokova u fabrikama Čar, Kragujevac Decoform, Opovo.

Galerija

KONTROLER MAŠINE ZA SEČENJE TERMO ROLNI

KONTROLER MAŠINE ZA SEČENJE TERMO ROLNI je baziran na ZE-KPS-12 procesnom kontroleru. Ugrađeni elektronski sklopovi omogućavaju preciznu kontrolu svih parametara procesa. Upravljanje motorom glavnog pogona obavlja u/f regulator 1.5kW. Mehaniku mašine za sečenje termo rolni izradilo je preduzeće BB Trade Čačak, koje je i poručilac kontrolera.

KONTROLER MAŠINE ZA IZRADU ETIKETA u 4 BOJE

KONTROLER MAŠINE ZA IZRADU ETIKETA u 4 BOJE izrađen je na zahtev našeg partnera, preduzeća BB Trade iz Čačka. Kontoler upravlja glavnim pogonom, kontroliše sve uslove za bezbedan rad mašine, upravlja temperaturom na 4 sušača boje (PID regulacija), kontoliše rad ciklona za izvlačenje ivičnih odrezaka i obavlja merenja metraže, brzine rada. Kontroler je izrađen na bazi ZE-PLC kontrolera generacije 4. PLC kontroler ima 24 optoizolovana digitalna ulaza i 24 optoizolovana tranzistorska izlaza. U PLC kontroleru je implementiran FSB (Fast
Sensor Bus) za vezu sa dodatnim modulima.

Za merenja temperature i očitavanje položaja potencionetara za zadavanje temperature koristi se specijalno dizajniran ADDON modul sa 8 analognih ulaza od koja su 4 prilagođena linearizaciji PT100 senzora. ADDON modul je priključen na ZE-PLC-4 preko FSB. Za prikaz zadatih i merenih vrednosti iskorišćen je 2×40
karaktera alfanumerički displej koji je na ZE-PLC-4 priključen putem FSB.

Galerija

ELEKTROLIZA

Nesto o tome

PET

Nesto o tome

LED info displeji

Nesto o tome