You are currently viewing Multilevel Akvizicioni Sistem – ZE-MuLeS-01M

Multilevel Akvizicioni Sistem - ZE-MuLeS-01M 

Multilevel Akvizicioni Sistem – ZE-MuLeS-01M je Multi Level Akvizicioni Sistem razvijen sa ciljem da
obezbedi prikupljanje (akvizicija) informacija sa strogom evidencijom vremenskog trenutka kada je
informacija prikupljena. Multi Level koncept obezbeđuje apstrakciju prikupljene informacije i njenu
fizičku nezavisnost od izvora. Primenom fleksibilnih \"inteligentnih\" kondicionera povezanih u
jedinstvenu multipoint mrežu dobijen je fleksibilan i adaptivan sistem za različite potrebe. Prva verzija
ovog sistema iskorišćena je za prikupljanje podataka i praćenje u procesu prerade maline u hladnjači
Laki doo, Arilje.
Blok šema sistema za praćenje prerade maline.

PROJEKTNI ZADATAK

Potrebno je obezbediti neprekidnu \"real time\" akviziciju podataka sa 14 tastera i šest barcode
scannera sa preciznim vremenskim \"otiskom\" za svaki događaj. Informaciju o statusu tastera i
skeniranim bar kodovima potrebno je dostaviti PC računaru na kome se izvršava aplikativni softver,
koji na osnovu informacije sa skenera (S1) i statusa tastera generiše i štampa na odgovarajućem
štampaču samolepljivu nalepnicu sa informacijom o poreklu i klasi proizvoda.

Nakon lepljenja nalepnice na odmeren i upakovan proizvod (odgovarajuće klase) izlazni skeneri (S2,S3,S4,S5 i S6)
dostavljaju informaciju o finalizovanoj izlaznoj jedinici robe, tako da se krug evidencije od ulaza do izlaza zatvara. Svi ulazni uređaji (barcode skeneri i tasteri) povezani su na jedinstvenu multipoint
magistralu koju kontroliše ZE-AM-4 akvizicioni server.

Podaci se prikupljaju sa ulaznih uređaja cikličnim prozivanjem svakog uređaja i smeštaju bazu podataka. Aplikativni softver na PC računaru pristupa bazi podataka, čita statuse ulaznih uređaja i na osnovu toga obavlja obradu podataka i štampanje nalepnica na odgovarajućim štampačima. Svi štampači su dostupni aplikativnom PC računaru preko ethernet
mreže.
Blok šema toka podataka u sistemu za preradu maline.