You are currently viewing SMS VAGA

SMS VAGA

Šta je SMS Vaga?

SMS VAGA je proizvod namenjen prvenstveno pčelarima koji imaju potrebu da sa udaljenih
lokacija dobiju informaciju o prinosu meda. Pored toga, uz eventualne izmene konstrukcije i
funkcionalnosti, može se koristiti u bilo kojoj situaciji gde je potrebno daljinsko očitavanje
mase, temperature, vlažnosti ili bolo kog drugog merljivog parametra. Prenos podataka se
obavlja bežično preko GPRS mreže upotrebom SMS poruka.

SMS VAGA je proizvod koji u potpunosti zadovoljava potrebe pčelara uz
napomenu da poseduje čitav niz dodatnih mogućnosti koje olakšavaju praćenje stanja
košnice na udaljenoj lokaciji.

FUNKCIONALNOST:

1. Merenje mase:

2. Merenje spoljne vlažnosti I temperature

3. Robusna mehanička konstrukcija

4. Nivelacija prema terenu

5. Blokada tasa pri transportu

6. Kućište sa ključem na vratima za zamenu baterije

7. Alarmi:

Galerija